Galerie

Čištění a zimní údržba komunikací

Čištění a zimní údržba komunikací Jednou z priorit Technických služeb města Chomutova je zajištění čistoty města a v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací, frézování, pluhování a posyp chemickým i inertním materiálem.

Revitalizace altánu

Revitalizace altánu Prohlédněte si fotografie z průběhu revitalizace hudebního altánu v městském parku.

Technika

Technika Prohlédněte si ukázky naší techniky.

Údržba komunikací galerie

Údržba komunikací galerie Správa, obnova, opravy a údržba místních a směrnicí zřizovatele určených účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství.

Úprava prostoru vedle areálu Veros

Úprava prostoru vedle areálu Veros Technické služby upravily prostor vedle areálu Veros a umožnily tak jeho veřejné užívání

Veselé dovádění s odpady 2010

Veselé dovádění s odpady 2010 TSmCh pořádaly ve spolupráci s firmou Envicon s.r.o. akci na podporu třídění odpadu - Veselé dovádění za třídění odpadu, která proběhla v rámci projektu „Intenzifikace tříděného odpadu v Ústeckém kraji“. Akce se zúčastnily také společnosti Eko-kom a Asekol, které přispěly k radosti návštěvníků drobnými dárečky za absolvované soutěže. Akce byla určena především předškolním a školním dětem a jejich rodičům.