Cena za výkon čističkou kanalizace

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
002 97 202 ČM ÚC Cena za výkon čističkou kanalizace
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  čištění za dobu 15 minut 15 min 79,90 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%