Ceník vytyčení kabelových sítí a hledání kabelových poruch

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU

205-02-22DČ

205-04-19DČ

Ceník vytyčení kabelových sítí a hledání kabelových poruch
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  Jízdní výkon - fixní cena 1 km 12,00 Kč
  Jízdní výkon - variabilní cena PHM 1 km 2,20 Kč
  Náklady na dobu použití vozidla 15 min 133,00 Kč
  Indukční generátor 15 min 58,00 Kč
       
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%