Čištění města

Středisko Čištění města zajišťuje strojní čištění městských vozovek a chodníků. Úklid centra města je prováděn denně pomocí samochodného vysavače Aspirik. Na území města provádíme pravidelné výsypy odpadkových košů.

Komplexní blokové čištění je prováděno samosběrnými zametacími stroji pro Statutární město Chomutov. Soubor s rozpisem čištění ulic si můžete prohlédnout ZDE. Pro bezproblémové provedení služby je potřeba, aby v čištěné lokalitě nebyla zaparkovaná žádná vozidla a netvořila tak překážku k samotnému čištění. Proto se 7 dní před čištěním rozmísťují dopravní značky s informací, kdy a kolik hodin bude čištění probíhat. Pro řidiče je to informace, že mají svá vozidla přeparkovat, jinak riskují postih.

Čištění komunikací, chodníků, uličních vpustí, odvoz fekálií a čištění jímek nabízíme občanům, firmám i obcím. Cenovou nabídku zpracujeme na základě telefonického či osobního kontaktu.

 

Poskytované služby:

 

 • strojní čištění vozovek a chodníků ve správě města Chomutova a cyklistických stezek
 • ruční čištění vozovek a chodníků ve správě města Chomutova
 • blokové čištění komunikací a parkovišť
 • úklid zpevněných veřejných prostranství
 • podzimní práce při sběru a úklidu spadaného listí
 • likvidace a odvoz černých skládek z území města
 • výsyp a údržba odpadkových košů
 • čištění podchodů, průchodů, schodišť
 • čištění uličních vpustí
 • odvoz fekálií a znečištěných vod

   
Vedoucí provozovny: Ing. Jaroslav Dolník Ing. Jaroslav Dolník
Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 754
E-mail: j.dolnik@tsmch.cz
   

ADRESA PROVOZOVNY: NA MORÁNI 4545, 430 01 CHOMUTOV
ZODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK: Milan Janošťák
KONTAKT 731 411 765
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU: Čištění místních komunikací:
 • Po zimním období
 • Komplexní blokové čištění
 • Strojní zametání
 • Splachování
 • Kropení
 • Ruční dočišťování
 • Úklid zpevněných veřejných prostranství
 • Čištění uličních vpustí
 • Vyprazdňování odpadkových košů
 • Odvoz fekálií a znečištěných vod
PROVOZNÍ HODINY: Celoroční provoz:    06,30-15,00 hodin