Frézování pařezů

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
204 032 VZ DČ dodatek č.1 Frézování pařezů
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  Frézování pařezů za normálních podmínek - měkké dřevo průměr 100 cm 1 117,00 Kč
  Frézování pařezů za normálních podmínek - tvrdé dřevo průměr 100 cm 1 340,00 Kč
poznámky: Cena je stanovena za průměr 100 cm řezné plochy pařezu, při jiném průměru pařezu se sazba násobí příslušným koeficientem průměru.
 
 
 
  Dřevo měkké: smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lípa, modřín, douglaská kleč, jalovec, bříza, olše, semcha
 
  Dřevo tvrdé: kaštan jedlý, platan, jilm, líska, dub, buk, ořešák, javor, třešeň, jabloň, hrušeň, jasan, akát, habr, dřín, svída
 
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%