Odpadové hospodářství města Chomutova

   
Vedoucí odpadového hospodářství: Ing. Marek Pohl Ing. Marek Pohl
Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 779
E-mail: m.pohl@tsmch.cz
   
ADRESA PROVOZOVNY: Pražská ulice, 430 01 Chomutov
TELEFONNÍ SPOJENÍ: 474 651 735
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU:
 • Provoz sběrného dvora pro vyseparované komunální odpady
 • Překladiště odpadů
 • Rekultivace skládky - monitoring a údržba tělesa skládky
 • Recyklační depo stavebního a demoličního odpadu
 • Kompostárna
 • Výdej ornice
 • Deponie pro dočasné uložení zemin a výkopů
 • Vážení vozidel a hmotnějších břemen-materiálu do 30. tun
 • Prodej průmyslového kompostu a štěpky-zemin ze zemníku
 • Prodej palivového dříví
 • Prodej drceného a nedrceného betonu
 • Úprava substrátu
PROVOZNÍ HODINY:

ZIMNÍ PROVOZ 01.11.-31.03   PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-15,30
LETNÍ PROVOZ 01.04.-31.10   PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-17,00
SOBOTA 07,00-14,00

 

 


vjezd_na_skladku