Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. :

 

  

 

 

Na základě odkazu tajemníka magistrátu ze dne 4.6.2018 se obracím na Vás  s žádostí o poskytnutí informace o odměnách zastupitelům města poskytnutých Vaší organizací za rok 2017, děkuji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď na dotaz dle zák. č. 106/1999 Sb. :

 

 

 

                                                                                    V Chomutově 27. 8. 2018

Váženy pane,

na Váš dotaz, který byl naší organizaci zaslán elektronicky dne 15.8.2018 odpovídáme, že Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, neposkytují zastupitelům města žádné odměny z titulu jejich funkce člena zastupitelstva. Pokud jste ale měl na mysli odměny poskytované příspěvkovou organizací členům jejích orgánů, pak Vám sdělujeme, že neevidujeme informace o tom, který z členů orgánů organizace je zároveň zastupitelem města Chomutova.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne