Svoz odpadů

   
Vedoucí svozu odpadů: Ing. Jaroslav Dolník Ing. Jaroslav Dolník
Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 754
E-mail: j.dolnik@tsmch.cz
   

ADRESA PROVOZOVNY: NA MORÁNI 4545, 430 01 CHOMUTOV
ZODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK: Bc. Marek Vyhnanovský
KONTAKT 731 411 771
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU:
  • Odvoz směsného komunálního odpadu
  • Přistavení nových nádob na odpady vč. výměn
  • Odvoz separovaného odpadu
PROVOZNÍ HODINY: Celoroční provoz:   06,30-15,00 hodin.