Odvoz odpadu ve velkoobjemových kontejnerech

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
  náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov  
  IČ: 00079065 DIČ: CZ00079065  
  Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630  
 
C E N Í K    D O P L Ň K O V É    Č I N N O S T I
    ČÍSLO: 104-02-21 DČ  
Příspěvková organizace Technické služby města Chomutova zpracovaly a vydávají tento ceník doplňkové činnosti /k/na/:
Odvoz a svoz pevných odpadů
Silniční přeprava nákladu v kontejnerech
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VÝKONU, ČINNOSTI: 60.24.17 90.02.11 SAZBA DPH: 21%
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ:          
    1) Jízdní výkon     1 km
    2) Celková doba použití vozidla   15 min.
    3) výkon nadstavby (hydraulického zařízení)   1 x
    4) blokace kontejneru     1 den
           
V Ý Š E C E N Y   bez  D P H          
        PO - PÁ SO - NE SVÁTKY
nosnost do 1,7 tuny        
1) Jízdní výkon 1 km 16,00 Kč 16,00 Kč 16,00 Kč
2) celková doba použití vozidla 15 min. 130,00 Kč 165,00 Kč 205,00 Kč
3) výkon nadstavby 1 x 28,00 Kč 28,00 Kč 28,00 Kč
4) použití - blokace kontejneru 1 m3/1 den 17,00 Kč 17,00 Kč 17,00 Kč
         
nosnost do 3 tun        
1) Jízdní výkon 1 km 23,00 Kč 23,00 Kč 23,00 Kč
2) celková doba použití vozidla 15 min. 150,00 Kč 185,00 Kč 255,00 Kč
3) výkon nadstavby   1x 33,00 Kč 33,00 Kč 33,00 Kč
4) použití - blokace kontejneru 6,5 m3/1 den 55,00 Kč 55,00 Kč 55,00 Kč
      9 m3/1 den 65,00 Kč 65,00 Kč 65,00 Kč
nosnost do 8 tun        
1) Jízdní výkon 1 km 33,00 Kč 33,00 Kč 33,00 Kč
2) celková doba použití vozidla 15 min. 170,00 Kč 205,00 Kč 245,00 Kč
3) výkon nadstavby   1x 49,00 Kč 49,00 Kč 49,00 Kč
4) použití - blokace kontejneru 10,5 m3/1 den 70,00 Kč 70,00 Kč 70,00 Kč
      14 m3/1 den 80,00 Kč 80,00 Kč 80,00 Kč
     
     
    otevřený 20 m3/1 den 120,00 Kč 120,00 Kč 120,00 Kč
    s plachtou 20 m3/1 den 130,00 Kč 130,00 Kč 130,00 Kč
      35 m3/1 den 130,00 Kč 130,00 Kč 130,00 Kč
           
OSTATNÍ POZNÁMKY:          
   
Jízdní výkon - náhrada za každý ujetý i započatý km jízdního výkonu vozidla od výjezdu do příjezdu. 
 
Celková doba použití - doba od vyjetí vozidla z provozu, po jeho návrat. Počítá se každých i započatých 15 min.
 
Výkon nadstavby - náhrada za manipulaci vozidla s kontejnerem (1x manipulace=naložení a stažení
při přistavení na místě určení a naložení a stažení při odvozu kontejneru   
 
Blokace kontejneru - stání kontejneru na místě určení za účelem nakládání odpadu. Účtován je každý 1 den stání kontejneru na místě. Den přistavení kontejneru a den odvozu je počítán za 1 den blokace kontejneru. V případě, že přistavení kontejneru a odvoz kontejneru je uskutečněn v jednom kalendářním dni, je počítán 1 den blokace kontejneru, bez ohledu na počet hodin blokace kontejneru.
             
Zneškodnění odpadu je účtováno dle platného ceníku pro jednotlivé druhy odpadů