Odvoz odpadu ve velkoobjemových kontejnerech

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
  náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov  
  IČ: 00079065 DIČ: CZ00079065  
  Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630  
C E N Í K D O P L Ň K O V É Č I N N O S T I
    ČÍSLO: 104 014 DO - DČ / ÚC 1  
Příspěvková organizace Technické služby města Chomutova zpracovaly a vydávají tento ceník doplňkové činnosti /k/na/:
Odvoz a svoz pevných odpadů
Silniční přeprava nákladu v kontejnerech
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VÝKONU, ČINNOSTI: 60.24.17 90.02.11 SAZBA DPH: 21%
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ:          
    1) Jízdní výkon     1 km
    2) Celková doba použití vozidla   15 min.
    3) výkon nadstavby (hydraulického zařízení)   1 x
    4) blokace kontejneru     1 den
V Ý Š E C E N Y bez D P H          
        PO - PÁ SO - NE SVÁTKY
nosnost do 1,7 tuny        
1) Jízdní výkon 1 km 8,00 Kč 8,00 Kč 8,00 Kč
2) celková doba použití vozidla 15 min. 84,50 Kč 108,50 Kč 150,50 Kč
3) výkon nadstavby 1 x 27,50 Kč 27,50 Kč 27,50 Kč
4) použití - blokace kontejneru 1 m3/1 den 8,00 Kč 8,00 Kč 8,00 Kč
nosnost do 3 tun        
1) Jízdní výkon 1 km 10,50 Kč 10,50 Kč 10,50 Kč
2) celková doba použití vozidla 15 min. 88,50 Kč 117,50 Kč 168,00 Kč
3) výkon nadstavby   1x 25,00 Kč 25,00 Kč 25,00 Kč
4) použití - blokace kontejneru 6,5 m3/1 den 34,00 Kč 34,00 Kč 34,00 Kč
      9 m3/1 den 48,00 Kč 48,00 Kč 48,00 Kč
nosnost do 8 tun        
1) Jízdní výkon 1 km 17,50 Kč 17,50 Kč 17,50 Kč
2) celková doba použití vozidla 15 min. 114,50 Kč 145,00 Kč 195,50 Kč
3) výkon nadstavby   1x 49,00 Kč 49,00 Kč 49,00 Kč
4) použití - blokace kontejneru 7,7 m3/1 den 45,00 Kč 45,00 Kč 45,00 Kč
      10,5 m3/1 den 53,00 Kč 53,00 Kč 53,00 Kč
      14 m3/1 den 71,00 Kč 71,00 Kč 71,00 Kč
otevřený 20 m3/1 den 104,00 Kč 104,00 Kč 104,00 Kč
s plachtou 20 m3/1 den 109,00 Kč 109,00 Kč 109,00 Kč
Nákladní přívěs-nosič výměnných nástaveb     1 km 23,00 Kč 23,00 Kč 23,00 Kč
OSTATNÍ POZNÁMKY:          
Jízdní výkon - náhrada za každý ujetý i započatý km jízdního výkonu vozidla od výjezdu do příjezdu.  
Celková doba použití - doba od vyjetí vozidla z provozu, po jeho návrat. Počítá se každých i započatých 15 min.
Výkon nadstavby - náhrada za manipulaci vozidla s kontejnerem (1x manipulace=naložení a stažení při přistavení
na místě určení a naložení a stažení při odvozu kontejneru      
Blokace kontejneru - stání kontejneru na místě určení za účelem nakládání odpadu. Účtován je každý 1 den stání kontejneru na místě. Den přistavení kontejneru a den odvozu je počítán za 1 den blokace kontejneru. V případě, že přistavení kontejneru a odvoz kontejneru je uskutečněn v jednom kalendářním dni, je počítán 1 den blokace kontejneru, bez ohledu na počet hodin blokace kontejneru.
Nákladní přívěs-nosič výměnných nástaveb - jedná se o přepravu dvou kontejnerů najednou a cena je účtována za každý ujetý kilometr.Vozidlo je účtováno samostatně dle platného ceníku.
             
Zneškodnění odpadu je účtováno dle platného ceníku pro jednotlivé druhy odpadů