Pokládka obalované drtě

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
210 030 MK DČ Pokládka obalované drtě
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  obalovaná drť 1 t , 1m2 dle aktuální ceny pořízení
030 2001 210 MK ÚC pokládka obalované drtě - překopy 1m2 92,00 Kč
dodatek č. 1 pokládka obalované drtě - výsprava 1m2 183,00 Kč
  zpracování obalované drtě - překopy 1 t 707,00 Kč
  zpracování obalované drtě - výsprava 1 t 1 414,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%