Povinně zveřejňované informace

V této podsekci jsou v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny:

 

- návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu, ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem.


- schválené střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

 

 

Za zveřejnění zodpovídá statutární zástupce organizace.

 

S případnými dotazy se obracejte na: Ing. Zbyněk Koblížek, tel. 474651438, www.tsmch.cz