Nájem místa na stožárech veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
008 2004 TSMCH ÚC 2 Nájem místa na stožárech veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  umístění reklamního poutače 1 ks/1 den 10,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%