Pronájem vývěsek k reklamním účelům

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
061 2004 210 MK NC pronájem vývěsek k reklamním účelům
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  půjčení vývěsek 1 ks/1 den 5,00 Kč
  montáž vývěsek na sloup VO 1 ks 176,00 Kč
  demontáž vývěsek po skončení doby pronájmu 1 ks 120,00 Kč
  přelepení původních plakátů na vývěsce sloupu VO 1 ks 37,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%