Řezání živičného krytu pilou na asfalt

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
210 028 MK ÚC Řezání živičného krytu pilou na asfalt
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  do 50 mm 1 m 96,00 Kč
  přes 50 mm do 100 mm 1 m 154,00 Kč
  přes 100 mm do 150 mm 1 m 283,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%