Správa veřejných pohřebišť, válečných hrobů a pietních míst

   
Vedoucí pohřební služby : Stanislav Drexler Stanislav Drexler
Telefon: 474 629 445
Mobil: 731 411 766
E-mail: s.drexler@tsmch.cz
   

ADRESA PROVOZOVNY: BEETHOVENOVA 564, 430 01 CHOMUTOV
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU:
  • Správa veřejných pohřebišť vč.pronájmu hrobových míst a vedení související evidence
  • Správa válečných hrobů a pietních míst
Veřejná pohřebiště:
Hlavní hřbitov ul.Beethovenova
  • Dočasné uložení uren
  • Výkopové práce související s pohřbem a exhumací
  • Pohřbívání
  • Provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
Hřbitov na Horní Vsi-ul.E.Krásnohorské
  • Výkopové práce související s exhumací
  • Provádění exhumací
Židovský hřbitov
  • Správa pietního místa

PROVOZNÍ HODINY HŘBITOVŮ:

Provozní doba v období duben - říjen: 7,00 - 19,00


Provozní doba v období listopad - březen: 7,00 - 17,00


* 1. a 2. listopadu (dušičky) otevřeno od 7,00 - 19,00