Cena za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
203-065/3 OTDO ÚC Cena za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
       
  Za užívání sběrných nádob    
  popelnice 110 l 1 ks/rok 282,00 Kč
  kontejner 1.100 l 1 ks/rok 1 053,00 Kč
  Za zajištění svozu odpadu z nádob na odpad    
  popelnice 1 vývoz 23,00 Kč
  kontejner 1.100 l 1 vývoz 76,00 Kč
  Za odstraňování odpadů uložením na skládku    
  popelnice 110 l 1 vývoz 12,17 Kč
  kontejner 1.100 l 1 vývoz 85,02 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21% .