Technické služby města Chomutova

NÁZEV A SÍDLO ZŘIZOVATELE

1.1. Název zřizovatele: Statutární město Chomutov
1.2. Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602, 43028 Chomutov

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.1. Název organizace: Technické služby města Chomutova
2.2. Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89, 43001 Chomutov
2.3. IČO: 00079065

VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI

Účelem, k němuž je organizace zřízena, je uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města péčí o veřejné užívané statky a poskytováním služeb a úkolů města podle některých právních předpisů.

 

Předmět hlavni činnosti vymezuje zřizovatel takto:

 

 a) Správa, obnova, opravy a údržba místních a zřizovatelem určených účelových komunikací, jejich součásti, příslušenství a Jednotného informačního systému pro pěší ve městě Chomutov.

 

 b) Čištění a zimní údržba silnic, místních a zřizovatelem určených účelových komunikací a jejich součásti.

 

 c) Správa, provoz, obnova, opravy a údržba veřejného osvětlení, světelné signalizace a slavnostního osvětlení.

 

 d) Správa, provoz, údržba, oprava a obnova veřejné zeleně a sadovnických a technických prvků, zásobní zahrady a silniční vegetace.

 

 e) Hřbitovní služby - správa a provozování veřejných pohřebišť, válečných hrobů a pietních míst, evidence, vybírání poplatků, údržba technických a stavebních prvků hřbitovů, smuteční obřadní síně v Beethovenově ulici.

 

 f) Provoz, údržba určených WC na území města Chomutova,

 

 g) Provozování  zřizovatelem   určených   tržnic,   tržišť,   tržních   míst  a   trhů   na   území   města Chomutova.

 

 h) Údržba a obnova nemovitého spravovaného majetku.

 

 i) Výběr plateb a poplatků určených usnesením příslušného orgánu města.

 

 j) Ukládání zeminy a odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky JZ pole Chomutov.

 

 k) Odtahová služba - nucené odtahy zajišťované dle pokynů Městské policie Chomutov nebo Policie České republiky pro město Chomutov.

 

 

 Doplňková činnost se povoluje v rozsahu, ve kterém nejde o hlavní činnost, v těchto  okruzích:

 

 a) provozování pohřební služby,

 b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,

 c) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,

 d) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

 e) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,

 f)  opravy silničních vozidel,

 g) zámečnictví, nástrojařství,

 h) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,

 i)  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

obory činnosti:

            -poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,

            -výroba hnojiv,

            -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),

            -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,

            -velkoobchod a maloobchod,

            -zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím,

            -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,

            -pronájem a půjčování věci movitých,

            -testování, měření, analýzy a kontroly,

            -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

            -poskytování technických služeb,

            -výroba, obchod a služby jinde nezařazené

            - nakládání s odpady,