Údržba komunikací

Provozovna Místní komunikace

Předmětem hlavní činnosti je:

Správa, obnova, opravy a údržba místních a směrnicí zřizovatele určených účelových komunikací , jejich součástí a příslušenství.

Konkrétně se jedná o tyto práce:

 • údržba asfaltových , cementobetonových, dlážděných a štěrkových vozovek a chodníků
 • frézování vozovek a chodníků
 • bourací práce
 • řezání povrchů
 • údržba dopravního značení a svodidel
 • údržba příkopů, žlabů, trativodů, vsakovacích jímek a lapolů
 • údržba silničních a sadových obrub
 • údržba uličních vpustí a kanalizačních poklopů
 • údržba schodišť a zábradlí
 • údržba mostů, lávek a podchodů
 • opravy opěrných a zárubních zdí
 • údržba protihlukových stěn a valů
 • opravy palisád a betonových sloupků
 • zimní údržba vozovek

 

   
Vedoucí údržby komunikací: Ing. Vladimír Hurník Ing. Vladimír Hurník
Telefon: 474 628 396
Mobil: 731 411 763
E-mail: v.hurnik@tsmch.cz
   
ADRESA PROVOZOVNY: U VĚTRNÉHO MLÝNA 4605, 430 01 CHOMUTOV
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU:
 • Údržba a opravy místních komunikací
 • Údržba a opravy mostů, lávek, podchodů, opěrných a protihlukových zdí a valů.
 • Údržba a instalace dopravního značení a dalšího příslušenství.
 • Údržba odvodňovacích zařízení.
 • Údržba svahů a násypů zemního tělesa místních komunikací.
 • Zimní údržba místních komunikací.
 • Správní činnost.
PROVOZNÍ HODINY: Celoroční provoz:   06,30-15,00 hodin