Přehled činnosti střediska údržby veřejného osvětlení

Přehled činnosti střediska údržby veřejného osvětlení

Základem činnosti střediska je provoz a údržba spravovaného veřejného osvětlení – výměna výbojek, poškozených svítidel, stožárů, krytů stožárů, odstraňování kabelových poruch, seřizování časů spínání a vypínání osvětlení, obnova nátěrů stožárů. Za tímto účelem je na středisku veden pasport veřejného osvětlení, do něhož se zaznamenávají veškeré změny a zásahy na veřejném osvětlení. Kromě této činnosti středisko zajišťuje provoz a údržbu světelné dopravní signalizace na území města, provoz a údržbu věžních hodin, provoz a údržbu elektroinstalace fontán, údržbu veškeré elektroinstalace v organizaci TSmCH. Taktéž středisko zajišťuje údržbu, montáž a demontáž vánoční výzdoby. Středisko se rovněž vyjadřuje k veškerým projektům na nové veřejné osvětlení a světelnou dopravní signalizaci, k žádostem o výkopové práce z hlediska uložení a umístění veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace.

Středisko v rámci své činnosti zajišťuje rovněž pohotovostní službu pro případné opravy mimo pracovní dobu. Spojení na tuto službu je přes mobilní telefon č.:731411785.

V případě volné kapacity je možno si u střediska pronajmout vysokozdvižnou plošinu s dosahem 14 m.

 

ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE

 

   
Vedoucí veřejného osvětlení: Daniel Hurník Daniel Hurník
Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 756
E-mail: d.hurnik@tsmch.cz
   
ADRESA PROVOZOVNY: NA MORÁNÍ 4545, 430 01 CHOMUTOV
HOTOVOSTNÍ MOBIL 24h NonStop: 731 411 785
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU:
  • Údržba a opravy veřejného osvětlení
  • Údržba a opravy světelné dopravní signalizace
  • Údržba městských věžních hodin
  • Údržba a opravy fontán v části elektro
  • Vánoční výzdoba
  • Montáž, opravy, zkoušky, revize elektrických zařízení a nářadí
PROVOZNÍ HODINY:

Celoroční provoz:  06,30-15,00 hodin