Údržba veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace

   
Vedoucí veřejného osvětlení: Daniel Hurník Daniel Hurník
Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 756
E-mail: d.hurnik@tsmch.cz
   

ADRESA PROVOZOVNY: NA MORÁNÍ 4545, 430 01 CHOMUTOV
HOTOVOSTNÍ MOBIL 24h NonStop: 731 411 785
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU:
  • Údržba a opravy veřejného osvětlení
  • Údržba a opravy světelné dopravní signalizace
  • Údržba městských věžních hodin
  • Údržba a opravy fontán v části elektro
  • Vánoční výzdoba
  • Montáž, opravy, zkoušky, revize elektrických zařízení a nářadí
PROVOZNÍ HODINY:

Celoroční provoz:      06,30-15,00 hodin