Údržba veřejných pohřebišť, válečných hrobů a pietních míst

   
Vedoucí pohřební služby : Stanislav Drexler Stanislav Drexler
Telefon: 474 629 445
Mobil: 731 411 766
E-mail: s.drexler@tsmch.cz
   

 

ADRESA PROVOZOVNY: U VĚTRNÉHO MLÝNA 4605, 430 01 CHOMUTOV
   
TELEFONNÍ SPOJENÍ: 731 411 776 stálá služba 24 hodin
   
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU:

Údržba: Hlavní hřbitov v ul.Beethovenově, hřbitov na Horní Vsi v ul.E.Krásnohorské, židovský hřbitov-parčík

 • Travnatých ploch a neudržovaných hrobových míst
 • Stromů listnatých a jehličnatých
 • Kácení stromů a frézování pařezů
 • Listnatých keřů opadavých, stálozelených a jehličnatých
 • Živých plotů
 • Výsadba a údržba válečných hrobů a pietních míst
 • Záhonů letniček a dvouletek
 • Chemické ošetření veřejné zeleně, pěšin a cest
 • Zálivka zeleně
 • Údržba obnova cest a pěšin
 • Zimní údržba cest a pěšin
 • Vodovodních řadů, výtokových stojanů a konví
 • Laviček a ostatního příslušenství veřejných hřbitovů
 • Úklid a odvoz hřbitovních odpadů
   
PROVOZNÍ HODINY PROVOZOVNY:
     CELOROČNĚ 07,00-15,30
 
PROVOZNÍ HODINY HŘBITOVŮ:

Provozní doba v období duben - říjen: 7,00 - 19,00


Provozní doba v období listopad - březen: 7,00 - 17,00


* 1. a 2. listopadu (dušičky) otevřeno od 7,00 - 19,00