Veřejná zeleň

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Provozovna veřejné zeleně se zabývá péčí o městskou zeleň v majetku Statutárního města Chomutova. Provádíme běžnou údržbu, která zahrnuje sečení travnatých ploch, řezy a kácení stromů a keřů, úklid komunálního odpadu v městské zeleni, hrabání listí, péči o růže a trvalkové záhony, výsadby a péči o letničky a mobilní zeleň, sázení stromů, keřů a květin, pletí záhonů, a další činnosti.

Formou doplňkové činnosti provádíme údržbu zeleně, výsadby a kácení i pro jiné subjekty než je město, zejména pro firmy, SVJ a jednotlivce.

 

VEŘEJNÁ ZELEŇ - PROVOZOVNA

 

   
Vedoucí veřejné zeleně: Ing. Daniel Voborník Ing. Daniel Voborník
Telefon: 474 628 396
Mobil: 731 411 761
E-mail: d.vobornik@tsmch.cz
   
ADRESA PROVOZOVNY: U VĚTRNÉHO MLÝNA 4605, 430 01 CHOMUTOV
ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ PROVOZOVNOU: Údržba a obnova veřejné zeleně předané do správy TSmCh
 • Travnaté plochy
 • Záhony růží, letniček, dvouletek, cibulovin a trvalek ap.
 • Mobilní zeleň - nádoby s květinami
 • Živé ploty
 • Popínavé dřeviny
 • Keře listnaté opadavé i stálozelené
 • Keře jehličnaté
 • Stromy listnaté i jehličnaté
 • Kácení stromů
 • Likvidace náletových porostů
 • Frézování pařezů
 • Chemické ošetřování ploch veřejné zeleně
 • Hnojení rostlin, mulčování
 • Údržba pískovišť, hřišť, laviček a odpočívných lokalit
 • Parkových pěších komunikací a schodišť
 • Vodních ploch
 • Provádění čistých terénních úprav
 • Úklid a sběr odpadků z veřejné zeleně
 • Zajištění schůdnosti schodišť, přilehlých ploh, chodníků a pěšin ve veřejné zeleni v zimním období dle plánu zimní údržby
PROVOZNÍ HODINY: Celoroční provoz:     06:30 - 15:00 hodin