Výkony mechanizace zajišťující nakládku, manipulaci a třídění materiálu

CENÍK TSMCH
ČÍSLO CENÍKU NÁZEV CENÍKU
200 006/2 HSO DČ Výkony mechanizace zajišťující nakládku, manipulaci a třídění materiálu
  MĚRNÁ JEDNOTKA JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH
  výkon nakladače Catterpilar s obsluhou 1 Mth 943,00 Kč
  štěrkování dřevní hmoty 1 Mth 622,00 Kč
  výkon Síťového rotačního třídiče Pozzolato s obsluhou 1 Mth 1 251,00 Kč
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%