Vyznačení místa k parkování pro tělesné postižené občany

CENÍK TSMCH

ČÍSLO CENÍKU

NÁZEV CENÍKU

210 34 MK DČ /2

Vyznačení místa k parkování pro tělesné postižené občany

 

MĚRNÁ JEDNOTKA

JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH

 

na sloupek

1 místo

2 780,00 Kč

 

na stožár

1 místo

1 561,00 Kč

 

Vodorovné značení místa pro TP

1 místo

378,00 Kč

K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%